Bedrijven verkopen

Waarom gaan ondernemers hun bedrijven verkopen? Waarom wilt u uw bedrijf verkopen? Het lijkt een simpele vraag. Maar het op papier zetten van uw motieven om het bedrijf over te dragen bepaalt in grote mate op welke manier u afscheid neemt. En hoeveel tijd u heeft voor de verkoop.

Dit zijn volgens een onderzoek van Brookz de meest voorkomende redenen om een bedrijf te verkopen:

  • De wens om te cashen
  • De wens om te stoppen met werken
  • Het ontbreken van een geschikte opvolger
  • Behoefte aan een nieuwe uitdaging
  • Een onverwacht bod
  • Conflict tussen de aandeelhouders
  • Ziekte of overlijden van de ondernemer

Vaak is het een combinatie van genoemde factoren waardoor een ondernemer besluit om zijn bedrijf te verkopen. Breng in ieder geval voor uzelf in kaart waarom u uw bedrijf wilt verkopen. Dat maakt een succesvolle bedrijfsverkoop een stuk eenvoudiger.

Wat is de waarde van uw bedrijf?

Het is waarschijnlijk de eerste vraag die u zich stelde toen u nadacht over het verkopen van uw bedrijf: wat is mijn bedrijf waard? Zo gemakkelijk als de vraag is gesteld, zo lastig is hij te beantwoorden. Er bestaat namelijk geen algemeen geldende formule om de objectieve waarde te bepalen. In de loop van de tijd zijn diverse methodieken ontwikkeld om een bedrijf te waarderen en iedere adviseur heeft weer zijn eigen voorkeuren.

Veel bemiddelaars in het MKB hanteren een vuistregel (zoveel maal de nettowinst of zoveel maal de jaaromzet), terwijl professionele business valuators zweren bij de DCF-methode (discounted cashflow). Bij het waarderen van bedrijven zijn grofweg twee benaderingen mogelijk. Bij de accountingbenadering vormen vooral historische cijfers van de onderneming de basis voor de waardering, zoals bij vuistregels het geval is. De economische benadering neemt de toekomstige geldstromen als vertrekpunt, zoals bij de DCF-methode.

Ramon Pascal Lundqvist