re-integratie   |   outplacement   |   coaching   |   loopbaanadvies
026 - 36 20 200

In de filosofie van InterLuceo staat centraal dat mensen goed zijn zoals ze zijn, alleen moeten ze dat de wereld nog even vertellen. Kortom: er is sprake van een communicatieprobleem. Meer niet. Als bureau helpen wij u weer zichtbaar te worden voor uzelf en de arbeidsmarkt (werkgevers). De vraag die centraal staat: hoe kunt u zich op een zodanige manier onderscheiden dat u uitgenodigd wordt  voor een gesprek om te laten zien dat u de juiste persoon voor de job bent!

Stop maar met uzelf te verkopen, dat kunt u toch niet
Veel re-integratiebedrijven proberen u te leren hoe u zichzelf het beste kunt verkopen. U leert hoe u zichzelf geweld aan moet doen; want u moet veranderen. U moet gedrag gaan vertonen dat u nooit heeft aangeleerd want in uw mandje met kwaliteiten moeten de beste boven liggen. Het lijkt er vaak op dat er van alles aan u mankeert dat tijdelijk niet gezien mag worden. Deze aanpak werkt slechts in een aantal gevallen. U moet tijdelijk, door en voor potentiële werkgevers, gewenst gedrag vertonen. Misschien wordt u op basis van dat nieuwe gedrag aangenomen maar de aap komt meestal snel uit de mouw. En dan kunt u weer van voorafaan beginnen.

Andere aanpak
InterLuceo draait de zaak om: u leert aansluiting te zoeken op de behoeften van de werkgever door uzelf te blijven. Een werkgever kijkt meestal eerst of het op persoonlijk vlak klikt, of u in zijn organisatie past. Pas daarna worden uw vaardigheden getoetst. Niet lukraak solliciteren, niet schieten met hagel omdat het werkbriefje vol moet. Eerst grondig onderzoeken of u wel in (de cultuur van) het bedrijf past. Schieten met scherp. Zoals je geld maar één keer kunt uitgeven kunt u ook maar één keer uw energie en tijd besteden aan een vacature. Het moet dus in één keer goed zijn!

Nieuwe strategie
InterLuceo helpt u met het maken van een aanvalsplan. Bij solliciteren is strategie één van de sleutelwoorden. En zoals Generaal Patton al zei: iedere strategie is beter dan geen strategie. Een vacature uitzoeken die in de lijn ligt van uw vorige functie, een brief schrijven en dan wachten tot u antwoord krijgt, is géén strategie. Feitelijk doet u niets. Aanvallen betekent dat u in actie moet komen. Proactief, met een plan en doelgericht. Vanaf nu bent u degene die de touwtjes in handen heeft. U bepaalt het proces. Lijkt het halverwege niets te worden? Snel stoppen, want doorgaan is verloren tijd en energie.

InterLuceo

Je bent goed zoals je bent.
© 2016 InterLuceo