re-integratie   |   outplacement   |   coaching   |   loopbaanadvies
026 - 36 20 200

Over coaching is zoveel te vertellen dat we ons beperken tot wat voor InterLuceo de kern is: u helpen uw doelen vast te stellen en ze te bereiken, waarbij het pad belangrijker is dan het doel.

Inhoud coaching
Voorwaarde voor een succesvol coachingstraject is, dat er een vertrouwensband ontstaat en in stand gehouden wordt. Coaching bij InterLuceo is altijd één op één zodat u niet uw kostbare tijd verdoet met steeds weer hetzelfde verhaal te vertellen aan een andere coach. Een personal coach daagt u uit en hij neemt de tijd om uit te vinden wat uw werkelijke doelen zijn in uw leven. Een coach is een partner die u helpt uw leven te leiden zoals u zelf wenst, zowel professioneel als persoonlijk. Uw coach zorgt ervoor dat u zoveel mogelijk uw potentieel benut.

Traject
De meeste coachingstrajecten bij ons hebben betrekking op het zo optimaal mogelijk presteren binnen uw functie/rol in een organisatie en het op gang brengen van de zoektocht naar een passende nieuwe uitdaging. Geen ellenlange trajecten maar kort en afgebakend. Gemiddeld duurt een coachingstraject 8 sessies van ongeveer een uur. Daardoor zijn de kosten redelijk beperkt. Na afronding kan worden besloten tot een terugkomdag; bijvoorbeeld eens per halfjaar.

Voordat we een coachingstraject aangaan, willen we graag eerst een oriënterend gesprek met u voeren, dat voor u kosteloos is. In dat gesprek kunnen we beide bepalen of er een klik is, én of er wederzijds vertrouwen is. Vervolgens doen we u een kort voorstel met een duidelijke omschrijving van uw doelstelling en de manier waarop we u gaan ondersteunen. Uiteraard ontbreekt het financiële deel hierbij niet. Wanneer u akkoord gaat, maken we een planning voor de sessies.

Klanttevredenheidsonderzoek
Jaarlijks houdt de Stichting Blik op Werk een klanttevredenheidsonderzoek. Dit heeft betrekking op cliënten van het UWV en gemeenten.
Ook onze private (particuliere) cliënten hebben meegedaan aan dat onderzoek. Deze coachees waardeerden onze begeleiding met het rapportcijfer 8,8.

InterLuceo

Je bent goed zoals je bent.
© 2016 InterLuceo